nieuwsbericht mei-dorpshuis-zeeland2

Dorpshuis Zeeland op gedroomde locatie Kerkstraat

Het dorpshuis van Zeeland kan gebouwd worden op een locatie aan de Kerkstraat in Zeeland. De gemeente Landerd heeft hierover op hoofdlijnen een overeenkomst bereikt met de grondeigenaar.

Deze overeenkomst houdt in dat de plek waar nu het pand van Salt & Pepper staat en een naastgelegen woning beschikbaar komen. Samen met de locatie van het Parochiehuis ontstaat dan een plek voor de realisatie van een nieuw dorpshuis met daarachter ruimte voor een nieuwe sporthal.

Eind vorig jaar gaven de dragers van het dorpshuis Zeeland aan dat ze het liefst een nieuw dorpshuis zien op de locatie Salt & Pepper/Ambianz aan de Kerkstraat in Zeeland. Dit bleek financieel niet haalbaar voor gemeente en eigenaar. Daarom hebben de partijen gezocht naar een alternatief. Dit komt er op neer dat het dorpshuis is te realiseren op de plek van het Parochiehuis, Kerkstraat 56 en het voormalige Salt & Pepper. Ook kan er een doorsteek komen naar het gebied Kerkstraat Oost.

Zowel de wethouder als de dragers zijn erg enthousiast over de kans die zich nu voordoet.

Wethouder Brands: ‘Ik ben blij dat ik samen met de familie Van Tiel tot dit alternatief ben gekomen. Hiermee ontstaat voor Zeeland een mooie plek voor het dorpshuis aan de Kerkstraat. Bovendien kunnen we nu verder met de centrumontwikkeling van Zeeland aan de oostkant van de Kerkstraat.

Marcel Bongers (namens de dragers): ‘Ik ben keiblij en zeer tevreden met de kans die zich nu voordoet. Het is nu aan Zeeland om te komen tot een goede invulling van de beschikbare plek.’

De komende periode worden de hooflijnen van de overeenkomst verder uitgewerkt. Onderdeel hiervan is een plan voor de inrichting van het gebied ‘Kerkstraat Oost’.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *