Hoe het allemaal is begonnen

In 2015 is een initiatiefgroep van enthousiaste Zeelanders ontstaan die de Stichting Dorpshuis Zeeland heeft opgericht met als belangrijkste doel het tot stand brengen van een dorpshuis in Zeeland.

Deze groep heeft heel veel werk verricht in het organiseren van breed bezochte bijeenkomsten, enquêtes, handtekeningenlijsten, etc.
Ook hebben zij met grote regelmaat overleg gevoerd met gemeentelijke afvaardigingen in de vorm van B&W en dossierverantwoordelijke ambtenaren en met maatschappelijke organisaties die ondersteuning bieden met betrekking tot deze materie.

Waarom we nu uit onze dragers bestaan?

In 2016 heeft vanuit de Stichting Dorpshuis Zeeland een overdracht plaatsgevonden naar de (toenmalig genaamde) initiatiefgroep Zeeland 2030 in het bijzijn van de destijds verantwoordelijke wethouder.

In januari 2017 is er met de gemeente Landerd een convenant gesloten met de volgende dragers: Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Bibliotheek, Zorgcoöperatie Zeeland (ZCZ), Stichting Jeugd Belangen (SJB), BrabantZorg (BZ), en Zeeland Samen Sterk (voorheen Zeeland 2030).

Vervolgens is er met stoom en kokend water gewerkt aan de uitwerking van het M3V rapport.

In de zomer van 2017 concludeerde we dat de initiatiefgroep geen juiste afspiegeling was van de Zeelandse gemeenschap. Er is daarom veel energie gestoken in het vinden van jongeren en jong volwassen. Inmiddels is de oorspronkelijke groep van zes leden uitgebreid met 10 tot 15 mensen. Deze huidige groep is ondertussen hard aan het werk met het ontwikkelen van een plan voor een Dorpshuis van, voor en door Zeeland.

Op dit moment wordt in samenwerking met architectenbureau Common Affairs veel tijd besteed aan beeldvorming, ruimte-inzicht en toekomstbeelden. Ook zal er al snel een start worden gemaakt met de programmering en de financiële paragraaf.

Er moet nog wel veel denkwerk worden verricht om er voor te zorgen dat er in de eerste week van januari 2018 een grof uitgewerkt plan op tafel ligt. We streven naar een plan waar de Gemeenteraad van Landerd op 8 februari 2018 een volmondig JA tegen kan zeggen, zodat ons mooie dorp Zeeland echt zicht krijgt op een Dorpshuis van, voor en door Zeeland.

Mee denken? >

Heb je tips of initiatieven? Wil je meer weten? Of wil je betrokken worden bij ons dorpshuis?
Neem contact op >

Alle nieuwe ontwikkelingen delen we ook op onze Facebookpagina >

Controleer de cookie instellingen om onze Facebookfeed te bekijken Pas cookievoorkeuren aan