Over ons

In 2015 is initiatiefgroep ‘Stichting Dorpshuis Zelland’ opgericht. Deze initiatiefgroep had als doel een nieuw dorpshuis en sporthal in Zeeland te realiseren. Een dorpshuis en sporthal als bruisend hart van het dorp met functies en activiteiten samengevoegd in één gebouw.

Stichting Dorpshuis Zeeland droeg in 2016 haar taken over aan initiatiefgroep Zeeland 2030. Vervolgens is in januari 2017 met de gemeente Landerd een convenant gesloten met een aantal dragers, zoals de Katholieke Bond voor Ouderen, bibliotheek, Zorgcoöperatie Zeeland, Stichting Jeugdbelangen, BrabantZorg en Zeeland Samen Sterk (voorheen Zeeland 2030).

Daarna is door een dragersgroep gewerkt aan een plan voor een dorpshuis en sporthal van, voor en door Zeeland. In februari 2018 stelde de gemeenteraad tien miljoen euro beschikbaar voor het dorpshuis en nieuwe sporthal. Met de voorwaarde dat er een ondernemingsplan met sluitende begroting werd aangeleverd. Dit is in 2019 gebeurd en vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een ondernemingsplan dat voor en door Zeeland is ontwikkeld. Het nieuw gevormde stichtingsbestuur, dat in de toekomst verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het dorpshuis en de sporthal, is hiervan de kartrekker.

Informatie Stichting Dorpshuis Zeeland

Postadres secretariaat: p/a Kerkstraat 87 5411EC ZEELAND

Telefoonnummer secretariaat: nog niet beschikbaar

Bezoekadres dorpshuis en sporthal: nog niet beschikbaar

RSIN-nummer: 8603.52.183

Doel

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van algemene belangen op cultureel, psychosociaal en maatschappelijk gebied door het beheren en exploiteren van registergoederen, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het verhuren van accommodatieruimten aan verenigingen, stichtingen, (lokale) instellingen en overige (rechts)personen;
  • Het direct of indirect aanbieden van (culturele) activiteiten waaraan bij betreffende doelgroepen behoefte bestaat, met name gericht op activiteiten waarin door andere partijen in het dorp Zeeland niet of nauwelijks kan worden voorzien.

Beleidsplan

Met het ondernemingsplan als basis, is een beleidsplan ontwikkeld. In dit document zijn de doelstellingen, de activiteiten, het beleid en de financiële randvoorwaarden vastgelegd om te komen tot een duurzame exploitatie van het dorpshuis en de sporthal in Zeeland. Klik hier voor het Concept beleidsplan dorpshuis Zeeland

Uitgevoerde activiteiten

Aangezien Dorpshuis en Sporthal Zeeland op dit moment wordt gebouwd vinden er weinig activiteiten plaats. Een greep uit de activiteiten die nu plaatsvinden:

  • Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw en inrichting van dorpshuis en sporthal.
  • Gesprekken met potentiële/toekomstige gebruikers dorpshuis en sporthal.


Beloningsbeleid

Er zijn (nog) geen medewerkers in loondienst bij Stichting Dorpshuis Zeeland. Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers.

Geen van de bestuursleden of vrijwilligers ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Dorpshuis Zeeland.

Financiële verantwoording

Klik hier voor een actueel financieel verslag.

Mee denken? >

Heb je tips of initiatieven? Wil je meer weten? Of wil je betrokken worden bij ons dorpshuis?
Neem contact op >

Alle nieuwe ontwikkelingen delen we ook op onze Facebookpagina >

Controleer de cookie instellingen om onze Facebookfeed te bekijken Pas cookievoorkeuren aan