Drukbezochte informatiebijeenkomst 19 juni 2019 voor (potentiële) gebruikers.

Op 19 juni zijn (potentiële) gebruikers van het nieuw te bouwen dorpshuis annex sporthal bijgepraat over de stand van zaken in de ontwikkeling van het multifunctionele gebouw. Na de opening door de voorzitter presenteerde Bureau Negen welke plannen er al liggen.

De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek waarbij de volgende vragen de leidraad van het gesprek waren: ‘waar ben ik blij mee’, ‘welke aandachtspunten wil ik nog meegeven’ en ‘met deze vragen zit ik nog’. Vooral de tweede vraag leverde een aantal tips en tops op waarmee het bestuur weer verder aan de slag gaat. De vragen waarmee de verenigingen nog zitten gaan voornamelijk over het het bouwproces en de programmering.