Een nieuwe activiteit in ons Dorpshuis: keezen!
Aanvang 13.30 uur
Keezen kan worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en pesten. Keezen heeft een hoog ‘pestgehalte’ en naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een belangrijke rol. Bij voldoende belangstelling gaan we in de wintermaanden verder met Keezen en andere spellen.
Meld je snel aan bij de bar in het Dorpshuis Zeeland
of via Ine van der Horst 06-340 183 45.
Deelname is gratis!