Objectief Zeeland

Objectief Zeeland, een echte Zeelandse vereniging.Op 10 mei 1973 is onze vereniging opgericht. Het doel van ObjectiefZeeland is om met en van elkaar te leren nóg mooiere dia’s (isdigitale foto’s), foto’s en films (en video) te maken. Regelmatiglaten we werk zien via tentoonstelling of het vertonen van(gedigitaliseerde) films.Onze activiteiten waren hoofdzakelijk gericht op, of betrekking hebbende op Zeeland. Door de wijzigingen in techniek en vooral de sociale media is de clubbehoefte natuurlijk ook veranderd. De diapresentaties en film/video zijn vervangen door AudioVisuele (AV) presentaties. De donkere kamer is vervangen door fotobewerkingsprogramma’s.Naast de wissellijsten (wat een doorlopende tentoonstelling is) verzorgt Objectief Zeeland ook de voorpaginafoto van het lokale blad in Zeeland, n.l. Ut Rookelijzer. De laatste jaren zijn we ons meer gaan richten op kunstzinnige fotografie. Er worden thema’s gekozen waarbij de fotograaf als het ware een opdracht meekrijgt.

Of neem een kijkje op de website of de Facebook-pagina. Je kunt ook altijd contact opnemen met Jan van der Aa via objectief.zeeland@gmail.com.