Vogelvereniging Kleur en Zang

Wie is vogelvereniging ” Kleur en Zang”Vogelvereniging ”Kleur en Zang ” is één van de ongeveer 475 afdelingen van de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers. Een bond met 21.500 leden verspreid over heel Nederland. Binnen deze bond zijn wij een grote afdeling. Afdeling ” Kleur en Zang ” is op 18 maart 1963 opgericht en telt ruim 100 leden waaronder jeugd- en ereleden.De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vogelteelt, vogelkennis, vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord. Alle leden kunnen invloed uitoefenen op de wijze waarop aan deze doelstelling gestalte wordt gegeven. De vereniging doet dit volgens de regels van de wet en richtlijnen voor dierenwelzijn.ActiviteitenDe vogelvereniging heeft als belangrijkste activiteit het organiseren van een onderlinge- of regionale vogeltentoonstelling en het organiseren van clubavonden. In Regioverband worden ook lezingen georganiseerd.  Contact persoon:Chris van Hout
Boterbloem 18
5411GP Zeeland Nbr.
tel:0655591824

Of klik hier om een kijkje te nemen op de Facebook-pagina van Vogelvereniging Kleur en Zang.