Zorgcoöperatie Zeeland

Sinds 2013 is er in Zeeland een Zorgcoöperatie opgericht. Het doel van de
Zorgcoöperatie is om voor alle kwetsbare inwoners van ons dorp de leefbaarheid, de
participatie en het woonplezier binnen de samenleving van het dorp te bevorderen. Door
in gesprek te zijn met de inwoners, andere organisaties in het dorp, de overheid en
professionele organisaties proberen wij hulp te bieden. Samen gaan wij op zoek naar
oplossingen en bieden wij activiteiten aan die kunnen ondersteunen bij het bevorderen
van die leefbaarheid, participatie en dat woonplezier. Wij maken daarbij gebruik van
vrijwilligers uit het dorp waardoor ook saamhorigheid en gemeenschapsgevoel bevorderd
wordt.

Of neem een kijkje op de website.