Tag Archief van: gemeente Maashorst

Schenking Postcode Loterij Buurtfonds

Bedankt #postcodeloterijbuurtfonds voor de cheque die we vandaag van jullie mochten ontvangen! Maar liefst een bedrag van €5000,- om van ons Dorpshuis een nog mooiere plek maken!

Save the date!

🅂🄰🅅🄴 🅃🄷🄴 🄳🄰🅃🄴!
Woensdagavond 5 oktober van 19.00 tot 21.00 uur stelt het bestuur het Dorpshuis met Sporthal open voor iedereen die interesse heeft om een kijkje te komen nemen.
Vrije inloop dus voor alle Zeelanders en andere belangstellenden!

Vacature Bedrijfsbeheerder (M/V 32 – 36 uur per week)

Dorpshuis Zeeland is op zoek naar een Bedrijfsbeheerder (M/V 32 – 36 uur per week)

De kernwoorden verbinding en ontmoeting staan centraal bij dorpshuis Zeeland. Dorpshuis Zeeland zorgt voor verbinding
en ontmoeting tussen mensen, organisaties en activiteiten. Het dorpshuis is een plek waar verschillende activiteiten
samenkomen. Hierdoor is het een plek die meer is dan een optelsom van de huidige activiteiten in diverse instellingen.
Door het nieuwe dorpshuis ontstaan er nieuwe activiteiten die solitair niet mogelijk zijn of moeilijk te organiseren zijn. De
bedrijfsbeheer van het Dorpshuis Zeeland is een bevlogen, gedreven en gezellige professional.
Wij verwachten een betrokken, flexibele, actiegerichte en sociale bedrijfsbeheerder vanaf september / oktober om de
activiteiten en werkzaamheden in ons dorpshuis te begeleiden. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede
helft van augustus en start van het contract (en aantal uren) is in overleg.

Doel van de functie
De bedrijfsbeheerder leidt de dagelijkse gang van zaken van Dorpshuis Zeeland. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gebruikers
en gasten. Hij/zij is verantwoordelijk voor het openen en of sluiten (of coördineren hiervan) van het gebouw en heeft
aandacht voor veiligheid.

Kerntaken
● Zorgdragen voor een professionele en gastgerichte uitstraling van het gebouw (en denkt hierbij ook aan
klimaatbeheersing en de juiste sfeerverlichting).
● Toezien op juist gebruik van de diverse ruimtes, en verzorgen van een goede staat van de horeca-installaties.
● Verantwoordelijk voor het kasbeheer.
● Bijsturen van problemen, opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten en gebruikers.
● Jaarlijks plannen onderhoud (geeft hierbij prioriteit aan en heeft oog voor de financiële kaders en voert dit uit).
● Toezicht houden op de naleving van voorschriften aangaande BHV, Arbo, HACCP.
● Verantwoordelijk voor de planning van de schoonmaak van de gebouwen, binnen gestelde financiële kaders.
● Verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en voert overleg en onderhoudt contact met leveranciers.

Universele taak van iedere functie
● Actief deelnemen aan overleggen met het bestuur, werkgroepen en gebruikers.
● Het verrichten van voorkomende, andere dan bovengenoemde werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijs
mogen worden verwacht.

Positie
● Je ressorteert hiërarchisch onder het bestuur van de stichting.
● Je geeft operationeel leiding aan vrijwilligers en andere medewerkers.
Opleidings- en ervaringseisen en salaris
● MBO/HBO werk- en denkniveau.
● Salariëring volgens CAO Sociaal Werk, inschaling schaal 6 tot schaal 8 afhankelijk van leeftijd en ervaring.
● Kennis van de richtlijnen en voorschriften ten aanzien van veiligheid, hygiëne en vergunningen.

Competenties
● De bedrijfsbeheerder beschikt over de juiste inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigen om de functie te
kunnen beoefenen.
● De bedrijfsbeheerder plant op een effectieve manier tijd en middelen in, om zodoende gestelde doelen te bereiken.
● De bedrijfsbeheerder kent structuur, regels en procedures en kan hiernaar handelen.
● De bedrijfsbeheerder kan zich dienstbaar en correct opstellen naar klanten en collega’s en kan behoeftes en
belangen herkennen en hierop inspelen.

PROCEDURE:
Sollicitatiebrieven, inclusief CV, kunnen gericht worden aan secretariaat@dorpshuiszeeland.nl  Bij de indiensttreding vragen
wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij de gemeente waar de kandidaat ingeschreven staat en
mogelijk doen we (na overleg) een referentiecheck bij vorige werkgevers.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van augustus en start van het contract (en aantal uren) is in
overleg. De sollicitatieprocedure zal begeleid worden door de adviseur van de stichting, Rob van der Wijst (Bureau Negen)

Steun van het VSBfonds voor Dorpshuis Zeeland

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Het motto van het VSBfonds: ‘Iedereen doet mee’, sluit naadloos aan bij onze missie: een dorpshuis van, voor en door Zeelanders. Daarom hebben wij een aanvraag voor een donatie gedaan bij bovenstaand fonds. Wij zijn blij verrast met een positief bericht van VSB dat wij een mooi bedrag tegemoet mogen zien.

Dit bedrag gaan wij besteden om ons streven te realiseren: een dorpshuis dat een ontmoetingsplek gaat worden, waar inwoners van alle leeftijden zich thuis voelen. Waar verbindingen tussen alle Zeelanders tot stand komen. Een plek waar je gemakkelijk binnenloopt, waar altijd wel iets te doen is en waar iedereen mee kan doen. Waar sport wordt bedreven en waar je gezellig samen het leven viert. Kortom, een inspirerende plek waar lief en leed, maar ook informatie en kennis worden gedeeld.

Meer informatie over het VSBfonds vindt u via deze link: https://www.vsbfonds.nl/